Representantforslag om at Riksrevisjonen foretar ensærskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av Joint Strike Fighter (JSF) (F-35)

Dokument 8:167 S (2010-2011), Innst. 376 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Jan Arild Ellingsen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 376 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å be Riksrevisjonen foreta en særskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av nye kampfly. Representantforslaget ble ikke bifalt. Kun Fremskrittspartiets representanter stemte for forslaget. De øvrige partiers begrunnelse for å gå mot forslaget var at det ikke er praksis for at Riksrevisjonen foretar slike forhåndsrevisjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012