Endring av bevilgningene på diverse kapittel for budsjetterminen 1991 under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets ansvarsområde

St.prp. nr. 35, innst. S. nr. 54 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.1991 Innst. S. nr. 54 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1991