Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Meld. St. 27 (2010-2011), Innst. 37 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.10.2011 Innst. 37 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmeldingen for 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter fra Statens pensjonskasse. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2011