Endring i statsbudsjettet medregnet Folketrygden for 1991 - Statlig medvirkning til avvikling av frossenlageret av laks

St.prp. nr. 37, innst. S. nr. 75 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 12.12.1991 Innst. S. nr. 75 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991