Endringer av bevilgningsforslagene for 1992 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet og Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10, unntatt kap. 474, Budsjett-innst. S. 11. Tillegg nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.1991 Budsjett-innst. S. nr. 11 Tillegg nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1991