Endringer av bevilgningsforslagene for 1992 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet og Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 10, Budsjett-innst. S. nr. 4. Tillegg nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1991 Budsjett-innst. S. nr. 4 Tillegg nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991