En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten

Meld. St. 28 (2010-2011), Innst. 143 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2011 Innst. 143 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har diskutert st.meld. om "En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten", og som ble vedlagt protokollen. For å nå målet om langsiktig forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressursene, ønsker Regjeringen å opprettholde aktivitetsnivået på et jevnt nivå. Man vil øke utvinningen fra eksisterende felt og utbygging av drivverdige funn, fortsette en aktiv utforskning av åpnet areal - i modne og umodne områder, og gjennomføre åpningsprosessene for Jan Mayen og en del av området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør. Dette skal gi grunnlag for ny økonomisk aktivitet i Nord-Norge, og petroleumsvirksomheten vil forbli en nøkkelnæring i Norge i tiår framover.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2011