Endringer i Fiskeridepartementets budsjett for 1991 - støtte til innhenting av fiskeoppdretternes syn på spørsmålet om videre omsetningsformer

St.prp. nr. 40, innst. S. nr. 52 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 03.12.1991 Innst. S. nr. 52 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1991