Støttetiltak for fiskerinæringen for 1992

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 12, Budsjett-innst. S. nr. 10, Tillegg nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 12.12.1991 Budsjett-innst. S. nr. 10 Tillegg nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1991