Endringer i skatteloven m. fl.

Ot.prp. nr. 21, kap. 9, innst. O. nr. 37, besl. O. nr. 47 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.01.1992 Innst. O. nr. 37 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.1992

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1992

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1992