Endringer i skatteloven m.fl.

Ot.prp. nr. 21, unntatt kap. 9, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 55-58, besl. L. nr. 5, besl. O. nr. 74 jf. besl. L. nr. 5 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.03.1992 Innst. O. nr. 46 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1992

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 05.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 09.04.1992