Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016

Prop. 153 S (2010-2011), Innst. 33 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.10.2011 Innst. 33 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komiteé (NIF) og Lillehammer kommune har søkt staten ved Kulturdepartementet om statsgaranti og statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom på Lillehammer i 2016. Olympiske vinterleker for ungdom er et toppidrettsarrangement for aldersgruppen 14 - 18 år. Stortinget samtykker enstemmig i at Kulturdepartementet stiller garanti overfor Den internasjonale olympiske komité om fullfinansiering av olympiske vinterleker for ungdom i 2016 på Lillehammer. Stortinget samtykker likeså i at Kulturdepartementet gir tilsagn om et statlig tilskudd på 232 mill. kroner til organisasjonen for forberedelse og gjennomføring av olympiske vinterleker for ungdom i 2016 på Lillehammer. Det forutsettes at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Lillehammer kommune tildeles arrangementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2011