Stortinget - Møte tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 10

Dato: 04.10.2011

Referatsaker

Sak nr. 2 [00:44:13]

Referat

 • 1.(1)

  Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016 (Prop. 153 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(2)

  Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. (Prop. 154 S (2010–2011))

 • 3.(3)

  Fordelingsmeldingen (Meld. St. 30 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.