Samtykke til inngåelse av en samarbeidsavtale, i det vesentlige i overensstemmelse med et fremlagt utkast, mellom Norge og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap om en europeisk stimuleringsplan for økonomisk vitenskap ( SPES)

St.prp. nr. 42, innst. S. nr. 95 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kirke- og undervisningskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 12.02.1992 Innst. S. nr. 95 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1992