Samtykke til ratifikasjon av Den europeiske konvensjon av 24. november 1983 om erstatning til voldsofre (nr. 116)

St.prp. nr. 44, innst. S. nr. 98 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 19.02.1992 Innst. S. nr. 98 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1992