Særskilt statsgaranti for utstillingen Munch og Frankrike ved Oslo kommunale kunstsamlinger

St.prp. nr. 46, innst. S. nr. 82 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 08.01.1992 Innst. S. nr. 82 (1991-92)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 08.01.1992

      Behandlet i Stortinget: 15.01.1992