Norges deltakelse i Europarådets virksomhet i 1990

St.meld. nr. 19, innst. S. nr. 97 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.02.1992 Innst. S. nr. 97 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1992