Beretning fra Riksrevisjonen om kontroll med forvaltningen i 1990 av statens interesser i studentsamskipnadene

Innst. S. nr. 141 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.04.1992 Innst. S. nr. 141 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1992