Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetak

Prop. 3 S (2011-2012), Innst. 60 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2011 Innst. 60 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å omdanne Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2011