Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m.

Prop. 29 L (2011-2012), Innst. 180 L (2011-2012), Lovvedtak 39 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 14.02.2012Innst. 180 L (2011-2012)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har samrøystes vedteke endringar i helsepersonelloven som inneber at helsepersonell skal kunne påleggjast å avleggje rusprøve ved arbeidsstart i dei tilfelle der det er mistanke om at det har vore nytta rusmiddel før vedkommande kjem på jobb.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.02.2012

  Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2012