Forslag fra stortingsrepresentantene Eleonore Bjartveit, Kåre Gjønnes og Solveig Sollie om kontantstøtte til småbarnsforeldre

Dokument nr. 8:7, innst. S. nr. 108 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eleonore Bjartveit, Kåre Gjønnes, Solveig Sollie Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.02.1992 Innst. S. nr. 108 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 31.03.1992