Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010-2011

Meld. St. 4 (2011-2012), Innst. 84 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2011 Innst. 84 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige meldingen om oppfølging av anmodningsvedtak. Meldingen gjør blant annet rede rede for oppfølgingen av de syv anmodningsvedtakene som ble fattet i sesjonen 2010-2011. I komiteinnstillingen kommer det frem at komiteen anser at tre av disse vedtakene er tilfredsstillende fulgt opp, og at den vil avvente ytterligere oppfølging av de øvrige vedtakene før disse kan utkvitteres. Meldingen gjør også rede for oppfølgingen av enkelte anmodningsvedtak fra stortingssesjonene 2008-2009 og 2009-2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011