Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 30, innst. S. nr. 99 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.02.1992 Innst. S. nr. 99 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 25.02.1992