Representantforslag om å gjøre endringer i dagens regelverk i sosialhjelpen til mor eller far

Dokument 8:4 S (2011-2012), Innst. 204 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Marie Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.02.2012 Innst. 204 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å gjøre endringer i dagens regelverk i sosialhjelpen til mor eller far dersom de har barn som har egen biinntekt, samt gjøre den kommunale sosialhjelpen om til et statlig ansvar under Nav. Representantforslaget ble ikke bifalt. Følgende anmodningsforslag ble vedtatt: Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av i hvilken grad sosialhjelp kan og bør kombineres med krav til aktivitet, og med forslag til hvordan dette kan gjøres.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.02.2012

  Behandlet i Stortinget: 01.03.2012