Stortinget - Møte torsdag den 20. oktober 2011 kl. 10

Dato: 20.10.2011

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:46:32]

Referat

 • 1.(13)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om å gjøre endringer i dagens regelverk i sosialhjelpen til mor eller far dersom de har barn som har egen biinntekt, samt gjøre den kommunale sosialhjelpen om til et statlig ansvar under Nav (Dokument 8:4 S (2011–2012))

 • 2.(14)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om å nedsette et offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn – tiltak mot uønskede arbeidsbetingelser i det norske arbeidsmarkedet (Dokument 8:6 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(15)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Ib Thomsen, Mette Hanekamhaug om å endre lovverket til å bli tilpasset retningslinjer for amatør- og proffboksing (Dokument 8:7 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(16)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Svein Harberg og Siri A. Meling om en bredt anlagt politistudie og økt samfunnssikkerhet (Dokument 8:3 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(17)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2011 er tildelt Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman

 • 6.(18)

  Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Robert Eriksson til leder, Karin Andersen til første nestleder og Anette Trettebergstuen til andre nestleder.

 • 7.(19)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Erling Sande til leder, Siri A. Meling til første nestleder og Eirin Sund til andre nestleder.

 • 8.(20)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Gunn Karin Gjul til leder, Solveig Horne til første nestleder og Øyvind Håbrekke til andre nestleder.

 • 9.(21)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Torgeir Micaelsen til leder, Ketil Solvik-Olsen til første nestleder og Jan Tore Sanner til andre nestleder.

 • 10.(22)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Bent Høie til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Tore Hagebakken til andre nestleder.

 • 11.(23)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Per Sandberg til leder, Jan Bøhler til første nestleder og André Oktay Dahl til andre nestleder.

 • 12.(24)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Marianne Aasen til leder, Dagrun Eriksen til første nestleder og Tord Lien til andre nestleder.

 • 13.(25)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Heikki Holmås til leder, Gjermund Hagesæter til første nestleder og Ingalill Olsen til andre nestleder.

 • 14.(26)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Anders Anundsen til leder, Per Olaf Lundteigen til første nestleder og Martin Kolberg til andre nestleder.

 • 15.(27)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Terje Aasland til leder, Svein Flåtten til første nestleder og Harald T. Nesvik til andre nestleder.

 • 16.(28)

  Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Knut Arild Hareide til leder, Anne Marit Bjørnflaten til første nestleder og Bård Hoksrud til andre nestleder.

 • 17.(29)

  Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Ine M. Eriksen Søreide til leder, Svein Roald Hansen til første nestleder og Bård Vegar Solhjell til andre nestleder.

  Enst.: Nr. 17–29 vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? Møtet er hevet.