Trygdeoppgjøret 1992

St.prp. nr. 106, innst. S. nr. 212 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 212 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992