Representantforslag om krav om uavhengige evalueringer av bistanden

Dokument 8:17 S (2011-2012), Innst. 169 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Karin S. Woldseth, Morten Høglund, Peter N. Myhre, Siv Jensen Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.02.2012 Innst. 169 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Dokument 8:17 S (2011–2012) – representantforslag Peter N. Myhre, Morten Høglund, Karin S. Woldseth, Jan Arild Ellingsen og Siv Jensen om krav om uavhengige evalueringer av bistanden – vedlegges protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 28.02.2012