Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen

Prop. 13 S (2011-2012), Innst. 118 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 118 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E6 på strekningen Minnesund-Skaberud i Akershus og Hedmark, Videre er vedtatt at Fellesprosjektet E6-Dovrebanen kan gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på 10,1 mrd. kroner, fordelt med 5,2 mrd. kroner på kap. 1320 Statens vegvesen og 4,9mrd. kroner på kap. 1350 Jernbaneverket. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen omfatter utbygging av E6 på den 21 km lange strekningen Minnesund-Skaberud til firefelts veg som forventes åpnet i 2014, og utbygging av dobbeltsporet jernbane på den 17 km lange strekningen Langset-Kleverud som forventes ferdigstilt i 2015.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2011