Representantforslag om fredning av Nasjonalgalleriets Munch-sal

Dokument 8:28 S (2011-2012), Innst. 205 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.02.2012 Innst. 205 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om fredning av Nasjonalgalleriets Munch-sal. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2012