Stortinget - Møte fredag den 18. november 2011 kl. 9

Dato: 18.11.2011

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:06:28]

Referat

 • 1.(68)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold og Hans Olav Syversen om nasjonalt for reduksjon av matavfall og gjennomgang av merkeordningen for næringslivet (Dokument 8:27 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen

 • 2.(69)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg og Karin S. Woldseth om oppfølging av Stortingets intensjon vedrørende barnebidrag (Dokument 8:25 S (2011–2012))

 • 3.(70)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg og Christian Tybring-Gjedde om fredning av Nasjonalgalleriets Munch-sal (Dokument 8:28 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(71)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Terje Halleland om frihet til å bestemme skattemessig bopel ut fra faktiske forhold (Dokument 8:23 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(72)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Bent Høie, Laila Dåvøy og Trine Skei Grande om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus (Dokument 8:24 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(73)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Arne Sortevik, Ketil Solvik-Olsen og Oskar J. Grimstad om utsettelse av forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden (Dokument 8:26 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 7.(74)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 2 (2011–2012))

 • 8.(75)

  Innberetning fra valgkomiteen om en særskilt komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011 (Innberetning 3 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 7 og 8 vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.