Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Innst. 59 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.11.2011 Innst. 59 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2011