Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 31 S (2011-2012), Innst. 123 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 123 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet. Blant annet er tilskudd til erstatninger grunnet skader fra flom og nedbør over kapittel 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen, økt med 40 mill kr til 73 millioner kr.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2011