Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet

Prop. 17 S (2011-2012), Innst. 141 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2011 Innst. 141 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2011