Representantforslag om en bedre hverdag for yrkessjåførene

Dokument 8:30 S (2011-2012), Innst. 173 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.02.2012 Innst. 173 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i et representantforslag fra FrP har Stortinget drøftet ulike forslag om en bedre hverdag for yrkessjåfører. Representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap, SV, Sp og KrF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012