Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados

Prop. 38 S (2011-2012), Innst. 155 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.01.2012 Innst. 155 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.01.2012

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2012