Arendals Vasdrags Brugseierforening. Nye reguleringskonsesjoner i Arendalsvassdraget.

St.prp. nr. 64, innst. S. nr. 154 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 07.05.1992 Innst. S. nr. 154 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1992