Representantforslag om å frita det ikke-mineralske miljødrivstoffet GTL fra mineraloljeavgift

Dokument 8:34 S (2011-2012), Innst. 193 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 193 S (2011-2012)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å frita miljødrivstoffet GTL fra mineraloljeavgift. Forslaget fikk også tilslutning fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Flertallet vedtok ikke forslaget.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 16.02.2012

      Behandlet i Stortinget: 01.03.2012