Representantforslag om å frita det ikke-mineralske miljødrivstoffet GTL fra mineraloljeavgift

Dokument 8:34 S (2011-2012), Innst. 193 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 193 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å frita miljødrivstoffet GTL fra mineraloljeavgift. Forslaget fikk også tilslutning fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Flertallet vedtok ikke forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012