Forslag fra stortingsrepresentantene Theo Koritzinsky, Trond Jensrud, Leiv Blakset og Jon Lilletun om egenandeler for skoleskyss i videregående skole

Dokument nr. 8:38, innst. S. nr. 210 for 1991-92 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Lilletun, Leiv Blakset, Theo Koritzinsky, Trond Jensrud Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 210 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1992