Utbygging og ilandføring av petroleum fra Troll fase II og Frøy m.v.

St.prp. nr. 77, innst. S. nr. 166 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 15.05.1992 Innst. S. nr. 166 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1992