Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse for representantskapet og Den faste komité

Innst. 121 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.12.2011 Innst. 121 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig valgt 9 nye medlemmer med personlige varamedlemmer til Norges Banks representantskap og samtidig fastsatt godtgjørelse til representantskapet og Den faste komite.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011