Endringer i personopplysningsloven

Prop. 47 L (2011-2012), Innst. 175 L (2011-2012), Lovvedtak 48 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2012 Innst. 175 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i personopplysningsloven. Endringene imøtekommer et behov for oppdatering av loven bl.a. når det gjelder beskyttelse av barns personvern og regelverket for kameraovervåkning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 27.03.2012