Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse: "Det bevilger 5 millioner kroner på ny post på kulturbudsjettet for 1997 til en støtteordning for norske multimedieproduksjoner, først og fremst CR-romplater. Støtten skal både gå til kunstproduksjoner og pedagogiske prosjekter og bidra til å styrke norske produksjoner i konkurransen med særlig engelskspråklige. Støtteordningen administreres av Norsk kulturråd, og skal i første omgang være ei treårig forsøksordning."

Budsjett-innst. S. nr. 2 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.11.1996