Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Finans- og tolldepartementet, Kulturdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Barne- og familiedepartementet, Administrasjonsdepartementet og forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse, vedrørende en støtteordning for norske multimediaprosjekter, oversendt fra Stortinget 31. oktober 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.11.1996