Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 192 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til at EØS-komiteens beslutning om at Solvens II-reglene, som gjelder adgang til å starte og utøve forsikring- og gjenforsikringsvirksomhet, innlemmes i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012