Gjennomføring av råfiskloven og tilvirkerloven i 1989 og 1990

St.meld. nr. 45, innst. S. nr. 229 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 15.06.1992 Innst. S. nr. 229 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992