Samtykke til at Norge deltar i den 5. kapitalpåfylling i Det asiatiske utviklingsfond

St.prp. nr. 78, innst. S. nr. 176 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1992 Innst. S. nr. 176 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992