Samtykke til inngåelse av en avtale om generelle vilkår og fremgangsmåter for utviklingssamarbeid mellom Norge og Namibia, undertegnet den 14. juni 1991

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 142 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.04.1992 Innst. S. nr. 142 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1992