Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012

Prop. 125 S (2011-2012), Innst. 393 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2012 Innst. 393 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandelt tilleggsløyvinger som følge av regulering av grunnbeløpet og pensjoner i folketrygda mv. fra 1. mai 2012. Det vises til forskrift fastsett ved kongelig resolusjon 25. mai 2012 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå fra 1. mai 2012. Grunnbeløpet er økt med 3,67 pst., fra 79 216 kroner til 82 122 kroner fra 1. mai. Uførepensjonister og andre som får pensjoner og ytinger regulerte gjennom endringer i grunnbeløpet får dermed en tilsvarande økning fra samme dato. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 3,67 pst..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012