Visuell kunst

Meld. St. 23 (2011-2012), Innst. 126 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 126 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om visuell kunst. I meldingen anvendes visuell kunst hovedsaklig i betydningen billedkunst og kunsthåndverk og inkluderer til dels arkitektur og design. En enstemmig innstilling viser til at det ikke tidligere har blitt foretatt en samlet gjennomgang av det visuelle kunstfeltet i form av en egen melding til Stortinget og mener meldingen er viktig for å løfte det visuelle kunstfeltet i Norge. En samlet komite mener det er viktig å sikre et tilbud av visuell kunst til flest mulig. Videre mener komiteen det er viktig med økt oppmerksomhet, økt publikumsoppslutning over hele landet, økt profesjonalisering og styrking av det visuelle kunstfeltet. En enstemmig komite mener meldingen vil bidra til dette. Komiteens flertall, regjeringspartiene med støtte fra Høyre og Kristelig Folkeparti mener det er viktig at det satses på billedkunst, kunsthåndverk og arkitektur. Flertallet viser til at visningsarenaene og stipendordningene styrkes

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2012