E16 Fønhus - Bagn

Prop. 101 S (2011-2012), Innst. 340 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 340 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i forslag fra regjeringa har Stortinget vedtatt finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus - Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland. Anleggsarbeidet starter annet halvår 2012 med ferdigstillelse årsskiftet 2014/2015. Kostnaden er beregnet til 420 mill. kroner, og finansieres med 200 mill. kroner av statlige midler og med bompenger 220 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012